Nabídka oprav v roce 2009

A. Stávající servis a opravy

1) těžká mechanika – těžké nakladače KNB 250, KNA 250-1, autogrejdry SHM 4 a SHM 5, nakladače UNK 320, UNC 200, opravy a servis nakladačů, traktorbagrů a bagrů od firmy Caterpillar, Bomag, Dynapac, Komatsu, JCB, Takenschi, Cobelco. Pro tyto stroje dovážíme ND přímo ze skladu v Bangoku (v současné době dokončujeme sklad ND pro výše uvedené stroje). Dále provádíme opravy převodovek např. německé ZPF, americké Allison (velké množství náhradních dílů v příznivé cenové relaci oproti dovozcům).

2) hydraulika – opravy všech typů hydraulických prvků, hydroválce všech druhů a velikostí, (výroba atypických manžet zajištěna), hydraulických řídících prvků, hydraulických rozvaděčů, škrtící a poj. ventilů. Seřízení hydraul. obvodů provádíme běžně i v terénu – možnost určit pomocí speciálního měřícího zařízení, stupeň opotřebovanosti hydraul. čerpadel, hydrogenerátorů, hydromotorů atd.

B. Manipulační technika

Servis a opravy stavebních jeřábů PEINER, nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky akumulátorové i benzinové BELET a DESTA, stavební kloubové plošiny OSTROJ OPAVA, mobilní zvedací plošiny, závěsné zvedací plošiny ETS OSTRAVA + provedení revizní zprávy.

C. Velmi těžká technika

Servis a opravy – buldozery typu – D 687 T 100 MGP, D 687 T 100 M3GP, DZ 110 T 130 (PM), DZ 110 T 130 M4G1, DZ 110 T 170 (PM), DZ 110 T 170 M4G1.

D. Rozšířené služby

1) středně těžká mechanika – servis a opravy nakladačů UNC 060, UNC 061, 750, UN 053.1.2, dokončovací stroje Tatra – UDS 114, 214
Máme k dispozici montážní vůz, který je vybaven měřícími přístroji, provedeme diagnostiku případných závad, vyměníme hadice ( vysoko i nízkotlaké), filtry, popř. prac. čerpadlo. Dále provádíme veškeré zámečnické úpravy (úprava lopaty atd.), výměnu pneumatik, rekonstrukce el. částí nakladačů. Opravujeme kompletně hydraul. válce (výměna pístních tyčí). Po domluvě vyměníme výměnným způsobem celé hydraul. válce.

2) Opravy vojenské techniky – opravy vyprošťovacích jeřábů AV 15, kompresory, BVP, nákladní auta T 815, PV 35 (oprava hydrauliky, vzduchotechniky).

3) Generální opravy – motorů ZETOR, u stávajících opravovaných stav. strojů , kdy motor vymontujeme, opravíme a namontujeme zpět do stroje u zákazníka.

4) Dále Vám zajistíme do 1týdne n.d. na motory PERKINS ,YANMAR DEUTZ. Tyto n.d dodáváme originál, nebo tzv. O.M. díly. N.d. posíláme expresními službami.

5) Nabízíme montáž nivelačního zařízení od výrobce LEICA a to na všechny typy stav. strojů ,které jsou k tomu vhodné. Naše firma se zvláště zaměřuje na montáž tohoto zařízení na grejdry SHM5 , kde provádíme střední opravy strojů (nutné pro montáž nivelačního zařízení) Tyto stroje dle našich zkušenosti a po již realizovaných případech a na doporučení firmy LEICA jsou vhodné pro montáž nivelačního zařízení hlavně pro svoji tuhost a robustnost. Montáž tohoto zařízení umožňuje zvýšit výkon rovnání až o 300%.

E. Poskytování servisních služeb

1. Sazba za hodinu práce a přípravy
  • á 290-420,- Kč/hod./pracovník dle druhu práce
2. Sazba za ujeté km – včetně doby strávené osádkou na cestě:
  • do 100 km 15,- Kč/km
  • od 101 do 200 km 13,- Kč/km
  • od 201 do 300 km 11,- Kč/km
  • nad 300 km 10,- Kč/km

3.Cena materiálu
sleva na díly montované servisní osádkou Stavební stroje – servis a opravy s.r.o. činí 3,5 % z aktuální ceníkové ceny náhradních dílů

4.Sleva servisních prací
výše těchto slev je odvozena od částky bez DPH za servisní práce během kalendářního roku následovně - fakturace nad 450 000,- Kč (nasčítané v kalendářním roce) – sleva 2%

Smluvní a platební podmínky
zálohy na materiál dle dohody se zákazníkem, splatnost faktur (daňových dokladů) je 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Naše společnost na provedené práce poskytuje záruku po dobu šesti měsíců, není-li v konkrétním případě písemně sjednáno jinak.
Záruční doba počíná běžet ode dne zabudování náhradních dílů a prodlužuje se automaticky o dobu, po kterou byl stroj z důvodu závad, na které se záruka vztahuje mimo provoz. Záruka neplatí jestliže zák.neuhradil faktury ve splatném termínu.
Do cen nabídky nejsou zahrnuty náklady související s realizací díla (komplexní vyzkoušení, revize a výdaje nutné k řádnému provedení díla – jsou předmětem dohody).

Vážení přátelé,
naše firma připravila rozšíření služeb rok 2009, zvláště pak v oblasti oprav středně – těžké mechaniky.
Pro úplnost uvádíme přehled námi opravovaných stavebních strojů a servisů: